Dolly har inte fått den socialisering- och miljöträning som är så viktig för valpar eftersom hon då bodde i hundgård i Holland. Det kan man också utläsa av beskrivning nedan. Hon var också egentligen alldeles för gammal för att det skulle ge ett resultat som överensstämmer med grundhunden Dolly, hon var nästan sex år. Med grundhunden menar jag den hunden som hon är utan påverkan av erfarenheter och det är det som man egentligen vill få fram med MH därför så vill man testa hundarna när de är unga. Orsaken till att jag beskrev henne var att skaffa mig själv mer kunskap och erfarenhet. De egenskaper hon ärver ner ser vi tydligt i hennes avkommor vilket enkelt motiverar och meriterar henne som avelstik.

GNESTA MENTALBESKR.HUND SBK
  2005-10-08
Domare 1 ERICSSON HANNA
  Känd mental status  
  1a.Kontakt hälsning:   3  
  1b.Kontakt samarb.:   3  
  1c.Kontakt hantering:   3  
  2a.Lek 1 leklust:   1  
  2b.Lek 1 gripande:   1  
  2c.Lek 1 grip/dragk:   1  
  3a 1.Förföljande:   1  
  3a 2.Förföljande:   1  
  3b 1.Gripande:   1  
  3b 2.Gripande:   1  
  4.Aktivitet:   2  
  5a.Avst.lek intresse:   2  
  5b.Avst.lek hot/aggr:   1  
  5c.Avst.lek nyfiken:   1  
  5d.Avst.lek leklust:   1  
  5e.Avst.lek samarb.:   1  
  6a.Överr. rädsla:   1  
  6b.Överr. hot/agg:   1  
  6c.Överr. nyfikenhet:   3  
  6d.Överr. kv. rädsla:   1  
  6e.Överr. kv. intr.:   1  
  7a.Ljud rädsla:   3  
  7b.Ljud nyfikenhet:   2  
  7c.Ljud kv. rädsla:   1  
  7d.Ljud kv. intresse:   1  
  8a.Spöken hot/agg:   2  
  8b.Spöken kontroll:   3  
  8c.Spöken rädsla:   5  
  8d.Spöken nyfikenhet:   2  
  8e.Spöken kontakt:   1  
  9a.Lek 2 leklust:   1  
  9b.Lek 2 gripande:   1  
  10.Skott:   4