Avelsstatistik            Sidan uppdaterades senast 2009-07-09        

Avelshanar    1989-2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008(ej fullständigt)

Lista på avelshanarnas farfäder och/eller morfäder

Stamträd avelshanarnas faderslinjer    2005  2007

En tik hinner inte få så många kullar under sin livstid och enligt gällande regler så kan endast fem kullar registreras. Hanarna kan däremot bli väldigt produktiva och få många avkommor. Vid små populationer så är det viktigt att bredda avelsbasen för att säkra rasens fortlevnad. Det skulle vara mycket allvarligt om för få hanar skulle användas, stamtavlorna skulle snart innehålla samma namn, den genetiska variationen bli alldeles för liten och situationen kan snabbt förändras med stor risk för inavelsproblem och sjukdomar. Det är orsaken till att jag började att studera hur många kullar som kommer från samma hane och därför har jag fört statistik på informationen från VHNKs Club Register dvs. rasens stambokföring på valpkullar som föds i hela världen. Avelshanarna ger en bild av ena halvan av avelssituationen och det är den sidan som är viktigast att ha under uppsikt eftersom en obalanserad användning av hanarna snabbt kan bli förödande.

 

 

 

FARFAR

 

 

FAR

FARMOR

 

AVELSHANE

 

MORFAR

VALPKULL

 

MOR

MORMOR

 

 

 

 

AVELSTIK

 

 

En avelshane som får många tikvalpar som sedan går vidare i avel skulle i praktiken kunna få en stor andel barnbarn och denna del av populationen skulle inte noteras genom att bara studera avelshanarna. Den verkliga situationen skulle kunna vara betydligt mer obalanserad än det som blir synligt i statistiken på avelshanarna. Genom att även granska situationen på avelsandelen i generationen farfar och morfar så täcker det upp avelstikarnas användning, visserligen i en annan generation men det förtydligar bilden på hur avelssituationen faktiskt har blivit. Därmed kan statistiken bli en guide för vilka linjer som är hårt avlade respektive vilka linjer som är mindre använda och uppfödarna kan fokusera på att fortsätta avla för att bredda avelsbasen som är så viktigt för vår ras.

En hane kan få väldigt många valpkullar med få avkommor som går vidare i avel, det kan också vara tvärtom, få valpkullar varav många avkommor som går vidare i avel. 

Hur mycket kan en avelshane påverka avelsbasen?

Enligt en beräkning som jag gjorde 2007-12-03 visade det sig att Tommy Telg's Haite hade störst andel som farfar eller morfar till avelshanarna av de som hade används sedan 2003. Han hade "bara" fått 11 valpkullar med totalt 63 valpar. 10 hundar gick vidare i avel, 5 hanar och 5 tikar. Detta gav honom 225 barnbarn.

I nästa generation är han farfar eller morfar till många avelshanar som används flitigt. En gissning är att han också är  farfar eller morfar till ganska många avelstikar också, även om de inte kan få så många kullar. Det finns en hane som har 43 kullar efter sig, framtiden får utvisa hur hans avkommor kommer att påverka avelsbasen.

 

Information

I all statistik som redovisas på denna sida så visar antalen valpkullar, alltså inte antalet valpar.

Det finns en risk att jag har skrivit fel även om jag har försökt att kontrollräkna.

Det händer att det står fel i VHNKs Club Register och risken finns att eventuella justeringar inte har uppmärksammats

av mig.

Syftet har varit att jag vill undersöka situationen och att jag tycker att det är roligt. Varför jag väljer att presentera detta material är att det kanske kan vara till nytta för flera och då delger jag gärna andra denna information.

 

Valpkullar födda i världen

 

 

Welcome | Mattssons' dogs | Mattssons' family | Our philosophy | The breed-kooikerhondje | Dogs and training | Kooiker activities | Gallery | Words | Links | Contact
Copyrights © 2005-2009 Mattssons Kennel, all rights reserved | mattssons(a)kooiker.se | phone +46 (0)856032994 | Ekerö | Visitor counter