Mentalbeskrivning Hund            Sidan uppdaterades senast 2009-07-09                                     

Mentalbeskrivning Hund som normalt benämns MH genomförs av Svenska Brukshundklubben och är en beprövad, och så gott det går att standardisera, en metod som möjliggör jämförelser av enskilda hundar och olika hundraser. Syftet var från början att vara en hjälp i avelsurvalet och uppföljning av använda avelsdjur för bruksraser. Det är i princip omöjligt att utforma ett test/prov som är fullständigt jämförbart eftersom det finns så många parametrar att ta hänsyn till som inte är mätbara. I praktiken går det inte att göra fullständiga jämförelser men man kan se det som riktmärken. Gör man en sammanställning av rasens totala nutidssituation så kan man jämföra enskilda hundars utförande med rasens medelvärden eller som jag har gjort nedan, jämfört med andra raser, tikar/hanar eller olika åldrar. Det kan ge en hint om vad som kan vara viktigt att ha fokus på och så är mentalbeskrivningarna en hjälp i aveln. Exempelvis kan ni beskåda rasen collies ljudrädsla nedan, det borde vara något som man inom rasklubben kanske behöver prioritera eftersom ljudrädslor ofta leder till stressade hundar i vårt samhälle.

I min sammanställning finns 34 kooikrar inräknade, det finns flera hundar som har beskrivits efter denna sammanställning och jag kommer så småningom att uppdatera diagrammen. 34 stycken är ett litet antal och egentligen så är det inte ett tillräckligt stort statistiskt underlag för att dra alltför stora slutsatser. Jag har lagt in både medelvärde och typvärde. Med typvärde menas flest förekommande siffra som beskriver beteendet. Moment 10, skotten är ett bra exempel på varför typvärdet är viktigt; medelvärdet är 2,9 vilket gör att man vid första tanke kanske tror att 2 och 3 är vanligaste beteendet men flest förekommande är både siffran 1 och 5, anmärkningsvärt få har 2,3 eller 4 i sin beskrivning.

Vanligast är att studera MH som ett spindeldiagram men jag vill göra jämförelser som ett flöde av olika händelser och moment, eftersom varje moment ökar belastningen på hunden. Testet är noga genomtänkt så att alla hundar ska ha en möjlighet att avreagera mellan momenten men en hund som inte klarar av att avreagera bygger på sig mer och mer. Skottet ligger medvetet sist och kan få även en skottfast hund att reagera för att den har tyckt att det har varit jobbigt att träffa dumpe och spöken i skogen. Det är just den ökade belastningen som är intressant att följa därav linjära och stapeldiagram.

Detta innebär att det aldrig blir rätt att jämföra en specifik siffra från en hund till en annan hund för det är den totala helheten som beskriver hundens beteende just vid detta tillfälle. Jag vill gärna poängtera att det inte finns några rätt eller fel, det är absolut inte något betygssystem utan det är en beskrivning, ibland kan en etta vara önskvärd, ibland en fyra. Det är rasens användning som ska ligga till grund för vilka mentala egenskaper som önskas av rasen och många raser har en egen rasprofil men så långt har vi inte kommit. Bäst beskrivs hela förloppet på film och så småningom ska jag försöka fixa in några filmer här.

Jag har också valt att jämföra om det är någon större skillnad beroende på hundarnas åldrar vid tillfället. Den jämförelsen är verkligen grov men mitt syfte har varit att se om det finns en mer eller mindre optimal ålder. Eftersom många kooikrar har en osäkerhetsålder så vill jag inte att den sammanfaller, då det kan orsaka större problem för både hund och hundägare. Detta är något som jag har grubblat på ett tag. Har du någon egen tanke eller erfarenhet av detta så tar jag tacksamt emot den? Kanske vi tillsammans kan hitta en bra lösning?

MH-protokoll

Welcome | Mattssons' dogs | Mattssons' family | Our philosophy | The breed-kooikerhondje | Dogs and training | Kooiker activities | Gallery | Words | Links | Contact
Copyrights © 2005-2009 Mattssons Kennel, all rights reserved | mattssons(a)kooiker.se | phone +46 (0)856032994 | Ekerö | Visitor counter